All4car
  Zák. zóna

Direct LiquiMax-System

 

 

Systém Prins Direct LiquiMax 2.0 sa používa spolu so štandardným palivovým systémom pre duálne palivo alebo prevádzku čisto na LPG. Je určený pre motory so systémom priameho vstrekovania paliva. To znamená, že palivo je vstrekované pod vysokým tlakom (20 - 200 bar) priamo do valca namiesto vstrekovania paliva do potrubia. Systém LiquiMax je podriadený riadiacej jednotke vozidla.

 

Direct LiquiMax 2.0 používa upravenú vysokotlakovú pumpu a benzínové vstrekovače paliva na vstrekovanie skvapalneného plynu pod vysokým tlakom priamo do valca. Vďaka tomu je systém ekvivalentom ku klasickému vstrekovaniu benzínu a využíva maximálny potenciál elektroniky a komponentov, ktoré systém už využíva.

 

So systémom Direct LiquiMax 2.0 ako vodič nespozorujete žiaden rozdiel medzi jazdením na benzín alebo na LPG.

 

Rozsiahly výskum firmy Prins v spolupráci s Holandskou univerzitou ukázal, že LPG je veľmi vhodné palivo v kombinácii so systémom priameho vstrekovania paliva. Účinnosť motora sa s použitím LPG výrazne zvýšila. To má za následok zníženie emisií CO2 o 10%. Zvýšená účinnosť motora je výsledkom chemických vlastností LPG.