All4car
  Zák. zóna

InjectorCare

 

 

InjectorCare systém od Prinsu je čistiaca kvapalina špeciálne vyvinutá na čistenie benzínových vstrekovačov a vstrekovačov priameho vstrekovania.

 

Prins odporúča používať túto prísadu pre udržiavanie oboch systémov alternatívneho paliva aj pôvodného palivového systému v optimálnej kondícií a pre dosiahnutie čo najdlhšej životnosti.

 

 

Výhody

  • Efektívne čistí LPG a CNG vstrekovače a palivové systémy.
  • Čistí  vstrekovače a zabraňuje zanášaniu motorov s priamym vstrekovaním.
  • Zabraňuje vysokým cenám za opravy.
  • Vysoká účinnosť.
  • Neopotrebováva sedlá benzínových vstrekovačov.
  • Rýchly a jednoduchý servis.
  • Testovaný a schválený pre všetky Prins aplikácie pre ľahkú prevádzku.

 

 

 

Prečo InjectorCare?

 

Príklad 1 - InjectorCare na čistenie LPG a CNG vstrekovačov

 

InjectorCare odstraňuje nánosy a zvyšky oleja, ktoré ostávajú v pôvodom palivovom systéme a systéme LPG / CNG a sú väčšinou spôsobené nízkou kvalitou paliva.

 

Ako zistím, že mám zanesené LPG / CNG vstrekovače?

Vstrekovače sa časom zanášajú bežne. Vznikajú z toho problémy, ako nesprávne časovanie a zlý pomer zmesí. Efekt sa zhoršuje v studených podmienkach.

Problémy môžu byť rôzne. Zlé prepínanie medzi palivami, vynechávanie výkonu pri prepínaní z benzínu na LPG/CNG, vynechávanie prívodu paliva, zlé časovanie.

 

 

Priebeh vstreku pred a po ošetrení s InjectorCare

 

 

Môžete vidieť, že po ošetrení je priebeh vstreku paliva omnoho plynulejší.

 

 

 

 

Príklad 2 - InjectorCare na preventívne čistenie motorov s priamym vstrekovaním.

 

Moderné motory s priamym vstrekovaním sú navrhnuté pre vysokú výkonnosť kombinovanú s nízkou spotrebou paliva a nízkymi emisiami škodlivín.

Súčiastky, ako pôvodné vstrekovače a prívody paliva, sa časom zanášajú. Pri LPG/CNG je to zanášanie nižšie, ale stále sa ukladajú uhlíkové zvyšky. 

InjectorCare je ten správny produkt na zastavenie a obrátenie tohto procesu. Vďaka preventívnemu čisteniu sa vyhnete veľmi drahým a ručným opravám.

 

 

Ako zistím, že mám zanesený motor s priamym vstrekovaním?

Pociťujete zníženie výkonu a zároveň zvýšenie spotreby. STK ukazuje nárast emisií z výfuku oproti predošlej kontrole. Motor vynecháva.

 

 

 

 

Zanesené trysky

 

 

 

Zanesené trysky pred ošetrením

 

 

 

Zanesené trysky po ošetrení

 

 

Kedy môžem použiť InjectorCare? 

Čistenie pomocou InjectorCare môže byť použité v rámci normálnych kontrol Prins systému LPG/CNG. Prins odporúča preventívne čistenie LPG/CNG vstrekovačov raz za servisný interval (<75 000 km) podľa určených čistiacich procedúr, ktoré vám spraví iba autorizovaný servis.