All4car
  Zák. zóna

ValveCare

 

 

ValveCare je jedinečný dávkovací systém  vyvinutý exkluzívne pre takmer všetky Prins systémy.

 

Systém je vhodný pre všetky spaľovacie motory s výnimkou motorov s priamym vstrekovaním, ktoré využívajú alternatívne palivá ako je LPG alebo CNG. ValveCare poskytuje motoru presné dávky paliva v presnom pomere alternatívneho a štandardného paliva. Zabraňuje tak predčasnému opotrebeniu ventilov a sediel ventilov.

 

 

"ValveCare systém bol intenzívne testovaný na rade motorov s vynikajúcimi výsledkami."

 

 

Prečo ValveCare?

Ventily a sedlá ventilov sú pri niektorých motoroch citlivejšie na opotrebenie pri jazde na LPG alebo CNG. Tento problém sa pri benzíne nevyskytuje, pretože prísada, ktorá je prítomná v palive, ventily premazáva. Táto prísada nie je prítomná v LPG alebo CNG. S inovatívnym dávkovacím systémom ValveCare je možné aplikovať túto prísadu pod tlakom do motora spolu s LPG alebo CNG, čím sa výrazne znižuje opotrebenie ventilov a sediel ventilov.

 

 

Ako ValveCare pôsobí?

Systém dávkovania ValveCare sa skladá z dávkovacej pumpy a dávkovacej jednotky. Akonáhle sa motor prepne na LPG/CNG, dávkovač  sa zapne a ValveCare prísada začne pod tlakom prúdiť do dávkovacej jednotky. ValveCare jednotka zabezpečí rovnakú rýchlosť prietoku cez všetky valce (až do 10 valcov). Jednotka komunikuje priamo s Prins systémom vo vozidle a varuje vodiča, ak kvapalina dôjde, pomocou pípania z Prins spínača umiestneného na prístrojovej doske.

 

V prípade, že kvapalina dôjde, systém prepne po 60 minútach automaticky na benzín, aby nedochádzalo k zbytočnému opotrebovávaniu motora. V tomto prípade si môžete doplniť kvapalinu sami alebo navštívte autorizovaného predajcu Prins.

 

ValveCare je jedinečný v tom, že dávkovanie je založené na záťaži motora a aktuálnej spotrebe paliva a dokáže dávkovať  zmes rovnomerne do všetkých valcov. Vďaka tomu je motor vždy optimálne chránený správnym množstvom prísady, a to aj v prípade preplňovaných motorov.

 

 

Inštalácia

Systém dávkovania ValveCare môže byť inštalovaný iba autorizovaným Prins servisom v každom vozidle vybaveným systémom Prins.

 

 

Výhody

  • Je použiteľný na všetky motory s výnimkou motorov s priamym vstrekovaním, ktoré sú vybavené systémom Prins.
  • Vždy správne dávkovanie ValveCare prísady založené na aktuálnej spotrebe LPG/CNG.
  • Ekonomická spotreba prísady vďaka správnemu dávkovaniu.
  • Znižuje opotrebenie ventilov a ventilových sediel.
  • Plne automatické fungovanie.
  • Optimálny výkon aj pri ťažkej záťaži.
  • Rovnomerné dávkovanie prísady cez všetky valce súčasne vďaka unikátnej dávkovacej jednotke.
  • Upozorní vodiča, ak prísada dôjde pomocou zvukového signálu z Prins jednotky na palubnej doske.