All4car
  Zák. zóna

Prepínač paliva

 

 

  • Prepínač paliva pre VSI systém ovláda nasledovné funkcie:
  • Voľba paliva
  • Úroveň paliva
  • Ohlásenie chýb

 

Prepínač prepína medzi LPG a benzínom a naopak. Prepínač je vybavený LED indikátorom pre informovanie o stave paliva v LPG nádrži. Keď je úroveň LPG nízka, LED indikátor sa rozsvieti. Vodič je upozornený bzučaním a svetlom, ak je stav nádrže nízky.